​​

1.     Εύκολο στη χρήση

2.     Αφαιρείτε με νερό

3.     Μεγάλη καλυπτικότητα

4.     Θεατρικό αποτέλεσμα

5.     ΜΗ τοξικό

6.     Οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά